Mariette Ulbæk

jgh

Mariette Ulbæk

Hvem er jeg og hvad kan jeg?

Jeg brænder for at få sproget i spil med det formål, at virksomheder såvel som enkeltpersoner kan optimere deres muligheder. For virksomheder drejer det sig om at etablere en gnidningsfri intern og ekstern kommunikation samt maksimering af deres potentiale på det/de marked(er) de opererer i eller ønsker at erobre. For enkeltpersoner gælder det om at få styrket deres sproglige kompetencer, så deres kommunikation gør dem i stand til at opnå, hvad de ønsker med den. Det kan være både at informere eller overtale nogen til fx at købe eller ændre holdning og adfærd. Målet med mit arbejde er også at få både virksomheder og personer til at fremstå som top professionelle med det de foretager sig, både i ind- og udland, med sproget som deres værktøj. Uden sprog - ingen kommunikation.

Uddannelsesmæssig baggrund:

Cand.ling.merc. i engelsk (6 år lang uddannelse efter gymnasiet).

Erhvervssproglig diplomprøve i tysk (4 år på Odense Universitet).

Moduler på kandidatniveau (master’s degree) i anvendt kommunikation fra 2 års studier på Denver University i Colorado, USA.

Pædagogisk grundkursus for undervisere fra Århus School of Business, i dag Aarhus Universitet.

Kurser i pædagogik og psykologi i handelsskoleregi.

Statsautoriseret tolk og translatør.

Praktisk erfaring:

Har undervist på alle niveauer, både i det private erhvervsliv og i det offentlige uddannelsessystem. Lige fra begyndere til kandidatniveau på universiteterne.

Og alle typer af medarbejdere, lige fra produktionsmedarbejderen til direktøren.

Kender derfor til alle typer af mennesker gennem min erfaring med både topmedarbejderne og medarbejderne hele vejen ned igennem organisationsniveauerne.

Blandt kunderne har været bl.a. B&O, Dandy, Coopers & Lybrand, Danfoss, Dong Energy og Falck.

Har altid brændt for at undervise og at folk lærer noget. Allerede som studerende begyndte jeg at undervise på aftenskole og handelsskole. Fortsatte min undervisningskarriere på handelshøjskole og universitet, hvor jeg i dag underviser både BA- og kandidatstuderende som ekstern lektor på Syddansk Universitet og Københavns Universitet.

Arbejder også som oversætter, korrekturlæser og editor af tekster.

Har godt kendskab til amerikansk kultur efter at have boet og læst der i knapt 2 år (1998-2000) og til britisk kultur efter at have boet der i 5 år (2002-2007).

Undervisnings- og fagområder:

· Organisationskommunikation – intern såvel som ekstern

· Økonomisk sprog

· Teknisk sprog

· Politik og økonomi

· Retorik og stilistik

· Persuasion

· Kultur

· Interkulturel kommunikation

· Intercultural communication in a business context

· CSR

· Krisekommunikation

· Kommunikation ifm forandringer

· Storytelling

· Business communication

· Skriftlig formidling

· Oversættelse

· Præsentation

· Mundtlig kommunikation

· Strategisk kommunikation

· International market communication

· Communication management in the experience society

· Tekstanalyse

· Britiske og amerikanske samfundsforhold

Som person:

Altid glad og i godt humør og smilende.

Finder at humor også kan have sin plads i en undervisnings- og læresituation.

Uhøjtidelig, men også meget seriøs.

Elsker at undervise og at se, at folk flytter sig.

>