Teknisk tysk

jgh

Teknisk tysk

Få bedre styr på at kunne kommunikere dine tekniske data mere klart, så der ikke opstår unødige misforståelser på grund af sproget. Teknisk sprog adskiller sig fra almineligt sprog på mange måder. Og det er disse forskelle, du kan lære noget om på dette kursus. Det er specielt i forbindelse med salg og byggeprojekter o. lign., at de tyske sprogkundskaber spiller en rolle.

Målgruppe

Dette kursus henvender sig til dig, der gerne vil kunne skrive og tale professionelt om tekniske emner og produkter, så du dermed vil være i stand til at kunne beskrive og præsentere fx dit produkt sprogligt teknisk korrekt, idet du vil lære, hvad der kendetegner teknisk kommunikation og vidensformidling.

Kurset kan selvfølgeligt tilpasses den enkeltes behov og niveau.

Indhold

· Teknisk terminologi.

· Træning af tekniske fagudtryk og typiske vendinger i teknisk sprog.

· Sproglige karakteristika for teknisk sprog.

· Hvad er forskellen på alm. sprog og teknisk sprog.

· Præsentation af tekniske emner og produkter

· Skriftlig og mundtlige øvelser, hvor teorien praktiseres

Kursusformat

For at sikre den bedste indlæring anbefaler vi, at du tager et forløb på 30 lektioner, der kan afvikles med enten 2 eller 3 lektioner om ugen. En lektion varer 50 minutter.

Der er også mulighed for halvdags- og heldagsseminarer, hvis dette ønskes.

Kurset kan foregå både som eneundervisning eller som firmahold.

>