Vejen til at kunne tale og skrive tysk

jgh

Sprechen Sie Deutsch? Nein – så se at komme i gang. (overskrift i Børsen). Dette citat går på, at det er en stor fordel at kunne det tyske sprog, hvis man ønsker at få succes på de tysktalende markeder. I 2015 var der 84 mio. mennesker, der havde tysk som deres modersmål og 111 mio. talte det. (Sprogbasen, baseret på Ethnologues undersøgelser).

Hvad skal der til for, at du kan skrive og tale tysk og kan blive forstået?

Der skal det til, at du først og fremmest kender til det tyske sprogs opbygning – dets forskellige byggeklodser og hvordan disse byggeklodser sættes sammen for at give den bedste bygning. Både arkitektonisk, æstetisk og vedligeholdelsesmæssigt.

Kurset vil give dig en grundig indføring i det tyske sprog og kendskab til dets byggeklodser.

Målgruppe

Dette kursus henvender sig til dig, der ønsker at kunne kommunikere både skriftligt og mundtligt på et professionelt, idiomatisk og korrekt sprog for at kunne komme igennem med dit budskab. Niveauet kan være lige fra rent begyndere til de lidt mere øvede og øvede.

Kurset tilpasses selvfølgelig til den enkeltes behov og niveau.

Indhold

  • Korrekt brug af udsagnsordene
  • Korrekt brug af navneordene
  • Korrekt sætningsopbygning
  • Præpositioner (forholdsord) – det specielle for tysk er, at de forskellige præpositioner styrer forskellige kasus – fx das Buch liegt auf dem Tisch. Er steht hinter der Tür. Er geht hinter die Tür.
  • Idiomatiske udtryk – Udtrykkene med kursiv skrift er eksempler på idiomatiske udtryk, hvilket ofte er udtryk, der ikke blot kan oversættes ord for ord for at give mening.
  • Wer weiB nicht, daB es viel Mühe macht, eine Sprache zu erlernen. Nicht wenige Lerner verlieren die Geduld oder lassen den Kopf hängen, denn síe meinen, sie kommen nicht vom Fleck. Und manch einer möchte vielleicht gar die Flinte ins Korn werfen.
  • Tegnsætning
  • Mundtlige og skriftlige øvelser

Kursusformat

For at sikre den bedste indlæring anbefales et forløb på 30 lektioner, der kan afvikles med enten 2 eller 3 lektioner om ugen. En lektion varer 50 minutter.

Der er også mulighed for halvdags- og heldagsseminarer, hvis dette ønskes.

Kurset kan foregå både som eneundervisning eller som firmahold.

>