A, an og the

jgh

Hvornår bruger man a, an og the, og hvornår udelader man dem.

Enter your text here...

Where is

the

old man?

OK -bestemmende

Have you heard

the

following story?

Det bestemte kendeord anvendes altid ifm following, same, former og latter.____

half of it was not true?

Der er en regel, der siger, at man kan bruge half or half of før en determiner (artikel, ejestedord eller påpegende stedord. I disse tilfælde bruges normalt ikke a or the førend navneordet: She spends half (of) her time travelling. I gave him half (of) a cheese pie to keep him quiet. When half (of) is followed af et navneord i flertal, skal verbet være i pluralis: Half (of) my friends live abroad. Of bruges ikke ifm mål og kvantitet: I live half a mile from here NOT half of a mile.Der bruges half of før stedord. Did you like the books? I only read half of them.Der bruges THE før half hvis vi siger hvilken halvdel vi mener. Of benyttes før et noun. : Would you like the big half or the small half.

You can have the quantity at

the

price of £2.10 per kilo.

Der er næsten pr automatik altid the ifm of-konstruktioner. Substantiver og præpositionsforbindelse med "of". En særlig form for indskrænkning har vi når vi andvender "of". Denne indskrænkning med "of" er den eneste der medfører brug af den bestemte artikel. Man kan ligefrem tale om, at der er en mekanisk brug af artiklen, når præpositionsforbindelser med "of" optræder.. THE+Substantiv + of.

Where is

the

address of this firm.

ganske almindelig brug

Who is

the

president of your company?

se ovenstående

Can we have these goods at

the

same price?

se ovenstående

_____ Most of the boxes were damaged by hooks.

Most kan betyde the majority of. THE bruges ikke foran most, når det har denne betydning. Generelt bruge "of" ikke efter most, når der ikke er nogen anden determiner (article eller ejestedord) Most Swiss people understand French. MEN most of bruges direkte før personlige og geografiske navne. I've read most of Shakespeare, The Romans conquered most of England.

I saw

the

one, but not ___ other of the men.

Der er noget der ikke hænger sammen her. Der kan da kun være to. Har ikke rigtig kunnet finde denne nogen steder. Men vil nok foretrække at bruge def. art. ved begge. I saw the one but not the other of the two men. Eller I only saw one of the two men.
>